Smile

Advies

Ons motto is om kennis op uw bedrijf te vergroten.

Uit de praktijk blijkt dat lang niet alle mogelijkheden van de aanwezige software optimaal worden benut. Door u op de mogelijkheden te wijzen zult u er ook veel meer gebruik van maken.

Wij vinden het vooral belangrijk om te zorgen dat de kennis op uw eigen bedrijf aanwezig is, zodat u minder afhankelijk wordt van derden voor uw bedrijfsvoering.

Verder proberen wij dubbele invoer van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen, door uw gegevens uit het ene programma te koppelen aan andere programma's.
Hierdoor zullen er minder fouten optreden.

Specialiteiten

  • gegevensbeheer: zoals adressenbeheer, voorraadbeheer (Access, Excel)
  • koppeling gegevens in verschillende programma's
  • overzichten: maand- en/of week- overzichten van uw bedrijfsresultaten (Access, Excel)
  • elektronisch agendabeheer en e-mail (Outlook)
  • tekstverwerking, mailingen, nieuwsbrieven (Word, Publisher, Indesign, Illustrator)
  • presentatieprogramma's voor uw bedrijf (Powerpoint)
  • vormgeving drukwerk, logo's en briefpapier
  • internetgebruik: e-mail en home-pages

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de ICT~Office Vooraarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer: 30174840.

Ontwerp ACCCV