Smile

VBA programmeur

Voor bedrijven ontwerp ik programma's die de mogelijkheden van de standaard-programma's van het MS-Office pakket (Word, Outlook, Excel en Access) optimaal gebruiken en aan elkaar koppelen. Soms kunnen ook gegevens uit uw boekhoudpakket hieraan worden gekoppeld.

Hierdoor wordt het makkelijker inzicht te krijgen in de gegevensstromen binnen uw bedrijf.

Diverse handelingen worden eenvoudiger door gegevens te koppelen:

  • betere overzichten van uw inkomsten en uitgaven
  • voorraadbeheer
  • offertebeheer
  • voor- en na-calculatie
  • minder zoeken naar gegevens van uw klanten
  • invoer van gegevens niet meer dubbel uitvoeren met de kans op veel fouten
  • een betere standaard opmaak van uw bedrijfsdocumenten

Voorbeeld:
Volledig administratie programma voor Paardenverzekering
- debiteuren-/crediteuren/taxateur-administratie
- paardenregistratie (chipnummers, geboortedatum, ras, kleurkenmerken)
- polisregistratie
- automatische premieberekening paarden op verzekerde waarde, leeftijd, ras en soort verzekering
- taxatieplanning met bezoeklijsten taxateurs
- correspondentiemodule voor het bijeenhouden alle email, faxen en briefwisselingen
- facturering via factuur, acceptgiro's en/of incasso's
- periode-overzichten tellingen, inkomsten/uitgaven op boekhoudcodes, maar ook naar ras, leeftijd etc.

De programma's worden gemaakt aan de hand van de bestaande situatie op uw bedrijf en in overleg met u geschreven, zodat uw normale werkpatroon zoveel mogelijk gelijk blijft.

Bel gerust voor een vrijblijvende afspraak om uw situatie door te nemen.

Ontwerp ACCCV